CLASES SEN FUME

A actividade creativa que presentou o grupo de 2º ESO
xunto co seu titor Roberto, o pasado mes de maio,
 dentro do programa CLASES SEN FUME
resultou finalista a nivel autonómico, acadando un importante 2º premio.

Aquí podedes ver alguns momentos do acto 
que tivo lugar no Pazo de Congresos fai uns días en CompostelaPARABÉNS!!!

NAMORAMOS
Están as nubes chorando
por un amor que morreu.
Están as rúas molladas
de tanto como choveu. Lela, Lela,
Leliña por quen eu morro,

quero mirarme
nas meniñas dos teus ollos.
Dáme alento das túas palabras,
dáme celme do teu corazón,
dáme lume das túas miradas,
dáme vida co teu dulce amor.


Lela, Lela,
Leliña por quen eu morro,
quero mirarme
nas meniñas dos teus ollos.

 Non me deixes
e ten compasión de min.
Sen ti non podo,
sen ti non podo vivir.