UNHA RAPAZA DE PROVINCIAS

 Rematamos o trimestre cunha xuntanza en torno a un café, unhas pastas e un libro: Unha rapaza de provincias, de Cecilia F. Santomé. 

Tivemos o pracer de poder compartir esta reunión coa propia autora que ademais de atender as nosas demandas, agasallounos con infomación privilexiada sobre a obra. 

Moitas grazas. A ela e a todas as persoas que asistiron a este encontro.DARÍO XOHÁN CABANA, O CABALEIRO DE SAOR


Non ha morrer a fala
que herdamos dos avós,
e se un día morrer
xa non seremos nós:
Galicia perderase,
non haberá máis flor
e sobre os eidos murchos
 non abrirá o albor.


AUTOBIOGRAFÍA

Nacín en Roás (Terra Chá) o ano 1952, fillo de labregos con lugar pola renda; meu pai era republicano e comunista, o mesmo ca meu padriño, que era seu irmán e moito máis vello ca el; un tío de miña mai foi tenente das milicias republicanas que defenderon Madrid; gústame telo sempre presente. Fixen o bacharelato en Lugo, e non seguín outros estudos académicos. Manuel María foi o meu grande mestre de poesía. En 1968 ingresei na UPG, cuxo espírito nunca deixei; agora estou coa FPG. De 1971 a 1975 traba­llei nas Edicións Castrelos de Vigo con Xosé María Álvarez Blázquez, que me serviu de universidade e exemplo; neste tempo gañei tamén a amizade de Méndez Ferrín, o terceiro dos meus grandes mestres na literatura e na vida. Volto a Lugo, fixen diversos traballos de superviven­cia, ata que fun liberado pola Central Sindical naciona­lis­ta. Despois botei varios anos en Corcu­bión como garda munici­pal, e desde o 1986 son funcionario do Concello de Lugo, onde agora traballo como coordinador de publicacións. Vivo na parroquia de Romeán. Estou casado e teño dous fillos e unha neta. Colaboro diaria­mente, desde 1987, en La Voz de Galicia cun encrucillado en galego, e estou no Consello de Redacción d’A Trabe de Ouro desde a súa fundación. Formo parte (pouco activamente) das Redes Escar­lata, e son membro numerario da Real Academia Galega.

Entre os meus libros, que seráns uns corenta, gústame lembrar: de poesía, Roman­ceiro da Terra Cha (1973), VIII frag­mentos (1987), Amor e tempo liso (1987), Patria do mar (1989), Canta de cerca a morte (1994) e Cabalgada na brétema (2006); de narrativa, Galván en Saor (1989), Fortunato de Trasmundi (1990), Vidas senlleiras (1992), O cervo na torre (1994), Morte de rei (1996), e Mitos e memorias (2003). Fixen tamén varias antoloxías de poesía galega, e algúns estudos históricos como Modios e moios: nota sobre metroloxía galega medieval, A chegada a Lugo do primeiro tren e Cunqueiro e Don Hamlet en Lugo. Publi­quei traducións do Cancioneiro de Petrarca (unha en 1989 e outra nova no 2012), d’A Divina Comedia e a Vida nova de Dante, e d’Os Tres Mosque­teiros de Alexandre Dumas; pola d’A Divina Comedia foime outorgada a medalla de ouro da cidade de Floren­cia. Compilei e traducín unha Antoloxía do Dolce Stil Novo e outra d’Os trobadores de Occitania. No ano 2003 reuniuse nun volume, baixo o título de Vinte cadernos, toda a miña obra poética anterior.

[Agosto, 2013

https://www.aelg.gal/centro-documentacion/autores-as/dario-xohan-cabana


ENTREGA DE PREMIOS DO I CERTAME DE DECORACIÓN DE SAMAÍN

 O xoves 11 celebramos a entrega de premios correspondentes ó I Concurso de Decoración de Samaín.  

A participación no concurso foi moi alta, como tamén o foi o nivel de implicación e o traballo realizado polo alumnado das diferentes aulas.

Actuaron como xurado as profesoras Dna. Fina López, en cualidade de representante do Consello Escolar; Dna. Alicia Merino, como xefa do Departamento de Plástica e Dna. Elia Gallego, como representante de Dirección. Como secretaria, con voz pero sen voto, actuou Dna. Pilar Alonso en cualidade de coordinadora da Biblioteca.

Tras arduas deliberacións, as aulas gañadoras, nas distintas categorías, foron as de 2º ESO B e 4º ESO. 

Parabéns ás gañadoras e moitas grazas a todas por participar!

IV Exposición micolóxica do IES Pedregal de Irimia

O martes, día 9, e o mércores, día 10, de novembro celebrouse a IV exposición micolóxica do IES Pedregal de Irimia. A exposición realizada na biblioteca do centro contou este ano con máis de 170 exemplares de 50 especies distintas de cogomelos recollidos na contorna e perfectamente identificados con cadansúa ficha.

De novo a exposición foi froito da colaboración coa Sociedade Micolóxica Lucus e as achegas de cogomelos de profesorado e alumnado (20) do centro.

A exposición contou como información complementaria con:

  • Unha colección de utensilios básicos dun/ha micólogo/a.
  • Libros, revistas e lexislación micolóxica.
  • Presentación cos conceptos básicos de micoloxía e as fichas ilustradas dos cogomelos máis comúns da contorna.

TERRORÍFICA

Así foi esta última semana no Pedregal de  Irimia. E para mostra, deixamos estes documentos gráficos.
Grazas a todas e todos os participantes!