ENCONTRO INTERXERACIONAL

O venres pasado, no IES Pedregal de Irimia produciuse un deses momentos máxicos que ás veces xorde no noso camiño. Recibimos a visita das persoas usuarias do Centro de Atención a Maiores de Meira, despois de que unha parte do alumnado, acompañado da profesora de Relixión e do profesor de Valores Éticos, visitase o CAM e intercambiase impresións cos residentes

Foi un momento máxico porque, aínda que debería ser absolutamente normal, non é moi frecuente esta confraternización entre persoas de idades tan distintas, a pesar do moito que se podería aprender dela. Agrádanos inmensamente o contacto entre xeracións distintas, criadas e educadas en momentos e condicións tan diferentes.

Coñeceron o centro, escoitaron poemas, visitaron a bilioteca e foron incluídas na lista de socias da mesma, da cal esperamos que fagan moito e moi longo uso.

MOITAS GRAZAS POR VISITARNOS!


CERTAME DE DEBUXO E POESÍA AVELINO DÍAZ

 A Asociación Cultural Avelino Día, O concello de Meira e o Concello de Riotorto convocan o V Certame de Debuxo e Poesía Aelino Díaz.

Aquívos deixamos as bases para todas as persoas  interesadas. E para calquera dúbida, preguntade na biblioteca.
                              AVISO IMPORTANTE!

Ampliamos o prazo de entrega de traballos para participar no II Certame de Fotografía.
Aínda tedes ata o 29 de abril. 
Animádevos!!

DÍA DA POESÍA CON AVELINO DÍAZ

 Aproveitando a celebración do Día, ou mellor dito, da Semana da Poesía, realizamos un roteiro literario vinculado á obra do noso poeta, Avelino Díaz, que é, ademais o obxecto do II Concurso de Fotografía convocado pola nosa biblioteca.

Por quendas, o alumnado de 1º, 2º, 3º e 4º de ESO e 1º de Bacharelato visitou a casa da Pena, onde residiu Avelino Díaz durante a súa estadía en Meira, e tamén a Praza Maior, a Praza do Concello, a Fonte da Valiña, tamén chamada Fonte dos Frades, a capela de Paredes, dedicada á advocación de San Isidro e a Fonte de Paredes, e, por suposto, o "gurgullante e craro río Miño" (Debezos, 1947), todos eles, lugares que aparecen mencionados na obra do autor. Complementouse o itinerario coa lectura de poemas e aclaracións sobre a súa figura e a súa obra. 

 Esperamos que esta actividade sirva de inspiración para que haxa unha importante participación no concurso e, sobre todo, para axudar a que a figura do poeta vaia acadando o lugar que lle corresponde nas Letras Galegas.MULLER TIÑA QUE SER

 Este foi o título que eliximos no Día daMuller para render homenaxe ás mulleres que nos coidan, que nos queren, que nos guían e nos axudan. Para todas elas. Para todas nós.DÍA DA LINGUA MATERNA

 O 21 de febreiro é o Día da Lingua Materna. No IES Pedregal de Irimia celebrámolo coa elaboración deste vídeo e co desexo de que o galego siga sendo a lingua materna do noso alumnado e tamén do profesorado,


II CERTAME DE FOTOGRAFÍA

 

II CERTAME FOTOGRÁFICO DO IES PEDREGAL DE IRIMIA

#ObxectivoAvelino

 

 

1.  Temática: A temática deste certame está relacionada cos lugares que inspiraron a obra poética de Avelino Díaz ou relacionados coa súa biografía.

2.  Categorías:

v CATEGORÍA INFANTIL (5º e 6º de E. Primaria do CEIP Avelino Díaz de Meira e do CEIP Rosalía de Castro de Pol).

v CATEGORÍA XUVENIL 1 (1º, 2º e 3º da ESO do IES Pedregal de Irimia).

v CATEGORÍA XUVENIL 2 (4º da ESO, 1º e 2º de BAC do IES Pedregal de Irimia).

v CATEGORÍA ADULTOS (ex-alumn@s, ex-traballadores/as do centro e familiares, veciñ@s, amig@s do actual alumnado).

3.  Obras: Cada participante poderá presentar un máximo de tres obras, sendo estas orixinais e inéditas e non presentándose con anterioridade noutros concursos, webs ou calquera outro medio dixital ou impreso.

Os participantes responsabilízanse totalmente de ser os únicos autores, de que non existan dereitos a terceiros, así como de toda reclamación por dereitos de imaxe sobre as obras presentadas ao concurso. As fotografías non poderán ser alteradas electronicamente nin por calquera outro medio. Tampouco se aceptarán fotomontaxes. Permitiranse mínimas correccións de cor e luminosidade.

4.  Características técnicas: As obras poderán ter un formato e tamaño libre (feitas con cámara de fotos, tableta, teléfono móbil...). Ademais deberán achegarse en soporte informático en formato JPEG ou TIFF, a unha resolución de 300 ppp e en RGB. O nome do arquivo será o mesmo que o título da obra. NON SE ADMITIRÁN FOTOGRAFÍAS SEN TÍTULO.

5.  Presentación: Entregaranse ao correo electrónico: bibliotecapedregaldeirimia@gmail.com. No asunto do correo poñerase: “II Certame de fotografía do IES Pedregal de Irimia” e no corpo ten que indicarse a categoría na que se participa, o título do traballo, o nome e apelidos e un teléfono de contacto. A maiores, se o participante é alumno/a ten que indicar o curso no que está matriculado, se é ex-alumn@ ou ex-traballador/a ten que indicar o grao de relación que tivo co centro (alumno/a, profesor/a, limpador/a...) e o ano no que abandonou o IES Pedregal de Irimia e de tratarse dalgún coñecido do alumnado actual o nome do alumno/a e o grao de relación (nai, avó, madriña, amigo...) con el/a. Neste correo achegarase a obra (ou obras) no formato comentado anteriormente. O responsábel da biblioteca actuará como secretario do certame (sen voto) facilitándolles aos membros do xurado as obras e custodiando a identidade dos participantes ata a resolución dos/as gañadores/as.

6.  Prazo: o prazo de entrega rematará o día 29 de marzo de 2022 (dada do 51 cabodano da morte de Avelino Díaz).

7.  Premios: en cada categoría establécese un único premio, podendo outorgar algún accésit se o xurado o considerara necesario.

Cada premio consistirá nun agasallo conmemorativo, un lote de libros e o correspondente diploma acreditativo. Os traballos premiados serán publicados na revista Latexos nº 29.

8.  Xurado: estará composto por:

v O director do IES Pedregal de Irimia (ou persoa en quen delegue).

v A xefa do departamento de EPV do IES Pedregal de Irimia.

v O responsábel do EDL do IES Pedregal de Irimia.

v A responsábel da biblioteca, que exercerá de secretario do xurado, con voz pero sen voto.

9.  Entrega de premios: a cerimonia de entrega de premios realizarase, previsibelmente, o venres, 8 de abril de 2022 (antes das vacacións de Semana Santa).

10. Outros: A presentación de traballos ao certame supón a conformidade coas presentes bases por parte dos/as concursantes. Coas mellores obras presentadas farase unha exposición que será exposta no centro e na contorna. O IES Pedregal de Irimia resérvase os dereitos de publicación das obras premiadas. Se o autor/a publica as fotografías noutro medio terá que indicar que foron premiadas no presente certame.

 

ORGANIZA: IES PEDREGAL DE IRIMIA

 

COLABORAN: CONCELLO DE MEIRA, ÁREA DE CULTURA DA DEPUTACIÓN DE LUGO, CEIP AVELINO DÍAZ, CEIP ROSALÍA DE CASTRO E A.C. AVELINO DÍAZ


UNHA RAPAZA DE PROVINCIAS

 Rematamos o trimestre cunha xuntanza en torno a un café, unhas pastas e un libro: Unha rapaza de provincias, de Cecilia F. Santomé. 

Tivemos o pracer de poder compartir esta reunión coa propia autora que ademais de atender as nosas demandas, agasallounos con infomación privilexiada sobre a obra. 

Moitas grazas. A ela e a todas as persoas que asistiron a este encontro.DARÍO XOHÁN CABANA, O CABALEIRO DE SAOR


Non ha morrer a fala
que herdamos dos avós,
e se un día morrer
xa non seremos nós:
Galicia perderase,
non haberá máis flor
e sobre os eidos murchos
 non abrirá o albor.


AUTOBIOGRAFÍA

Nacín en Roás (Terra Chá) o ano 1952, fillo de labregos con lugar pola renda; meu pai era republicano e comunista, o mesmo ca meu padriño, que era seu irmán e moito máis vello ca el; un tío de miña mai foi tenente das milicias republicanas que defenderon Madrid; gústame telo sempre presente. Fixen o bacharelato en Lugo, e non seguín outros estudos académicos. Manuel María foi o meu grande mestre de poesía. En 1968 ingresei na UPG, cuxo espírito nunca deixei; agora estou coa FPG. De 1971 a 1975 traba­llei nas Edicións Castrelos de Vigo con Xosé María Álvarez Blázquez, que me serviu de universidade e exemplo; neste tempo gañei tamén a amizade de Méndez Ferrín, o terceiro dos meus grandes mestres na literatura e na vida. Volto a Lugo, fixen diversos traballos de superviven­cia, ata que fun liberado pola Central Sindical naciona­lis­ta. Despois botei varios anos en Corcu­bión como garda munici­pal, e desde o 1986 son funcionario do Concello de Lugo, onde agora traballo como coordinador de publicacións. Vivo na parroquia de Romeán. Estou casado e teño dous fillos e unha neta. Colaboro diaria­mente, desde 1987, en La Voz de Galicia cun encrucillado en galego, e estou no Consello de Redacción d’A Trabe de Ouro desde a súa fundación. Formo parte (pouco activamente) das Redes Escar­lata, e son membro numerario da Real Academia Galega.

Entre os meus libros, que seráns uns corenta, gústame lembrar: de poesía, Roman­ceiro da Terra Cha (1973), VIII frag­mentos (1987), Amor e tempo liso (1987), Patria do mar (1989), Canta de cerca a morte (1994) e Cabalgada na brétema (2006); de narrativa, Galván en Saor (1989), Fortunato de Trasmundi (1990), Vidas senlleiras (1992), O cervo na torre (1994), Morte de rei (1996), e Mitos e memorias (2003). Fixen tamén varias antoloxías de poesía galega, e algúns estudos históricos como Modios e moios: nota sobre metroloxía galega medieval, A chegada a Lugo do primeiro tren e Cunqueiro e Don Hamlet en Lugo. Publi­quei traducións do Cancioneiro de Petrarca (unha en 1989 e outra nova no 2012), d’A Divina Comedia e a Vida nova de Dante, e d’Os Tres Mosque­teiros de Alexandre Dumas; pola d’A Divina Comedia foime outorgada a medalla de ouro da cidade de Floren­cia. Compilei e traducín unha Antoloxía do Dolce Stil Novo e outra d’Os trobadores de Occitania. No ano 2003 reuniuse nun volume, baixo o título de Vinte cadernos, toda a miña obra poética anterior.

[Agosto, 2013

https://www.aelg.gal/centro-documentacion/autores-as/dario-xohan-cabana